Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmastická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace

Druh
Popis

autor Michal ČernýBrno : Masarykova univerzita, 2019.

Informační a datové kurátorství. Modely digitálního informačního kurátorství. Digitální knihovny. Otevřené zdroje, nástroje a kompetence kurátora. ICT v životě školy. Osobní vzdělávací prostředí.