Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR : Modelová verze : trvalý pobyt : platné od roku 2019