Přihlašovací formulář pro DVPP

Akreditovaný vzdělávací program Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě. Holocaust v dokumentech a výpovědích přeživších dne 24.10. 2023 v budově Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1. Přihlášky zasílejte do 16.10. 2023.

9.30 – 15.00

Platba (na místě): 300,- Kč

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyhotovení osvědčení o účasti na vzdělávacím semináři na dobu maximálně jednoho roku. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) je registrována pod číslem 00042125/001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů. NPMK se zavazuje, že údaje nebudou použity k jiným účelům.