Cena SUK – čteme všichni, kategorie cena dětí 2021

Nejlepší knížka, kterou jsem četl/četla v roce 2021
Hlasující
Adresa pro doručení knihy
Dobrovolná otázky s možností výhry knihy
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského, se sídlem Valdštejnská 18–20, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, IČ: 61387169 (Správce údajů), výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správce údajů zpracovává pro účely organizace ankety v Ceně Suk – čteme všichni, a to dle informací uvedených v této přihlášce. Údaje budou uchovávány po dobu jednoho roku a nebudou předávány třetím osobám nebo do třetích zemí. Tímto potvrzuji, že jsem si uvedené informace přečetl/a a porozuměl/a jim a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je Správci údajů dobrovolně.

prvni slouhlas
* je nutné zašktrnout alespoň jednu možnost
druhy souhlas
* je nutné zašktrnout alespoň jednu možnost

Údaje budou použity pro zaslání případné výhry. V případě vylosování účastníka ankety v přímém přenosu v médiích nebo na internetu bude uvedeno jméno, příjmení a město bydliště.