Vzdělávací programy muzeum

Vážení učitelé, žáci a studenti,

dovolujeme si vás upozornit, že při návštěvě našeho muzea můžete využít nabídku nejrůznějších doprovodných programů, které nejen zpestří návštěvu muzea, ale zároveň poskytnou hlubší informace o historii a vývoji vzdělávání a vzdělanosti na našem území. Pořady jsou připraveny jako pomůcka pro prohloubení výuky ve společenskovědních předmětech.V rámci vzdělávacích pořadů vždy počítáme s přímou pedagogickou činností učitele. (Právní výklad MŠMT reakcí na legislativní změny k 1. září 2012 týkající se event.. krácení platu učitele)

Dále můžete vybírat také z nabídky specializovaných besed, které lze přizpůsobit věku a vyspělosti posluchačů. Ke každému z představovaných témat nabízíme krátké pracovní listy. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

 • Středověká vzdělanost
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Učitelům společenskovědních oborů nabízíme zajímavou možnost obohacení výuky dějepisu (dějiny 20. století) a základů společenských věd  (či občanské výchovy)  prostřednictvím  DVD se vzpomínkami válečných sirotků, kterým pomáhal Přemysl Pitter. 1. DVD obdrží každá škola zdarma
Zájemci o dokument si mohou vybrat jeden ze způsobu získání.
Více na http://pitter.eu/dvd-pro-skoly

Rádi bychom vás též upozornili, že pro návštěvu stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě můžete využít pracovní sešity. Pracovní sešity jsou koncipovány tak, aby s nimi žáci a studenti mohli pracovat zcela samostatně bez pomoci učitele a po jejich vypracování si je zkontrolovali podle klíče.

Pracovní sešity jsou k dispozici ve třech variantách odstupňovaných podle věku – pro mladší žáky základních škol (2.-5. třída ZŠ), pro starší žáky základních škol a nižších tříd gymnázií (6.-9. třída ZŠ či prima – kvarta) a pro žáky středních škol. Pracovní sešity jsou zahrnuty do ceny vstupného.Pracovní sešity pedagogického muzea

Jak pořady objednat?

 • minimálně týden před předpokládanou návštěvou
 • telefonicky na tel. č. 257 533 455
 • e-mailem odeslaným na adresu: pedagog@npmk.cz
 • cena je 40,- Kč/žák (platí zároveň jako vstupenka do muzea), pedagogický doprovod zdarma

Ke stažení: