Zúčastněte se se svou třídou soutěžní kampaně Komenský do tříd!

„Komenský do tříd!“ je název soutěžní kampaně, kterou byla zahájena 1. února 2020. Soutěžit mohou třídní kolektivy základních a středních škol v České republice a českých škol v zahraničí, které nápaditým a tvořivým způsobem „zpřítomní“ J. A. Komenského ve své třídě.

Centrem soutěže je facebooková stránka, na níž budou všechny soutěžní projekty zveřejněny a na níž budou rovněž každý měsíc oznámeni vítězové. Inspirací Vám může být plakát ke stažení zde a oficiální spot národních oslav zde.

Soutěžní kampaň bude do 30. listopadu 2022. Kolektiv školní třídy zašle prostřednictvím třídního učitele na emailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz svůj projekt s krátkým popisem a jednou fotografií nebo videosekvencí. Soutěže se mohou účastnit žáci základních a středních škol v České republice a českých škol v zahraničí. Soutěžní podmínky jsou uvedeny na facebooku a zde.

Všechny zaslané projekty budou zveřejněny na facebookové stránce Komenský do tříd!. Odborná komise každý měsíc vybere vítězné projekty a své hodnocení zveřejní. Vítězné školní třídy budou oceněny diplomem a speciálními dary.

 

Koronavir způsobil, že naše školní třídy jsou prázdné. Nemůžeme se tak po vymezený čas věnovat soutěži Komenský do tříd!  

Komenský však může být s Vámi doma. Sestavme společně domino a připomeňme si jeho slavnou učebnici Orbis pictus. 

Více informací zde.

Až se vrátíme zpět do tříd budeme naplno pokračovat v soutěži.

Těšíme se na Vaši účast!

Jan Amos Komenský s rouškou