Ohlasy návštěvníků muzea

Pořad Středověká škola, 4. 5. 2016

Dětem se program pod vedením Mgr. Šustové s Mgr. Kuncipálovou velmi líbil a prožily zábavně vzdělávací a inspirativní odpoledne. Byli bychom rádi, kdyby se mohla do budoucna podobná akce u nás znovu uskutečnit, protože tzv. návštěvy zvenku pomáhají dlouhodobě hospitalizovaným dětem zlepšit psychický stav a  lépe se vyrovnávat s pobytem v nemocnici.

Poděkování (pdf)

Bc. Ida Ronovská, vychovatelka na oddělení dětské ortopedie

Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka, Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8


Expozice NPMK

... byla jsem nadšená prohlídkou expozic Muzea J. A. Komenského. Jsem učitelka z Ústí n. L. (1.stupeň) a chtěla bych letos dětem nějak srozumitelně přiblížit význam věrozvěstů Konstantina-Cyrila a Metoděje - k jejich výročí. ... V té první expozici o počátcích křesťanské kultury u nás - máte toto téma úžasně zpracované - jednoduše, výstižně, s hlavními charakteristikami doby a díla obou věrozvěstů - křesťanství, vytvoření písma. ... [redakčně zkráceno]

Mgr. Pavla Vaicová


Pořad Středověká vzdělanost, 2. 3. 2012

Beseda byla zajímavá, pestrá. Činnosti byly vhodně zvoleny, video zaujalo pozornost žáků. Aktivity ve skupinách byly poutavé. Doporučuji dále.

M. Wagnerová, ZŠ Gutova, Praha 10


Pořad Středověká vzdělanost, 11. 1. 2012

Bylo to moc pěkné. Děti udržovaly v pozornosti rozmanité změny činností – video i různé aktivity.

Mgr. K. Klinecká, ZŠ Nad Vodovodem, Praha Malešice


Pořad Svět pohádek na školních obrazech, 25. 10. 2011

Žáci viděli pěkné obrázky, poznávali známé pohádky a byli tak motivováni k četbě. Ještě bychom uvítali přečtení nějaké pohádky.

Z. Kloudová-Dotlačilová, ZŠ Malostranská, Praha 1


Pořad Výchova dívek v Čechách, 20. 10. 2011

Pěkné zajímavé téma o vzdělávání žen, kultivovaný projev, vyhovující forma prezentace. Kladné hodnocení, vhodné prostředí. 

Mgr. S. Kodet, ZŠ Hostýnská, Praha 10


Pořad Středověká vzdělanost, 18. 10. 2011

Zajímavou, poutavou formou přiblíženo téma „středověké školy“. Interaktivní prezentace, mezipředmětové vztahy, hodnotíme kladně! Děkujeme!

Mgr. P. Kopecká, ZŠ Karla Čapka, Praha 10