Výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“

Slavnostní předání cen úspěšným tvůrcům proběhlo 23. května od 13.00 hodin v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici č. 18 za přítomnosti RNDr. Zuzany Matuškové, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT.
U příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie byla Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského dne 14. listopadu 2016 vyhlášena výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“. Osobní záštitu nad soutěží převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Soutěž
byla určena pro děti od 6 do 19 let a pro všechny se speciálními vzdělávacími potřebami bez věkové hranice. Se svými díly mohli soutěžit jak jednotlivci, tak kolektivy.
Odborná porota vybírala celkem z 2 895 došlých prací. Bylo uděleno celkem 63 ocenění a dalších 10 čestných uznání a 2 speciální ceny.
Dalšími oceněními jsou Cena ministryně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., Cena ředitelky muzea PhDr. Markéty Pánkové a 3 Ceny ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského pro české školy v zahraničí.

Fotografie z předávání cen na Rajče.net.

Další informace v tiskové zprávě.