Vernisáž výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 se od 17 hodin uskuteční v Národním pedagogickém muzeu v Praze (Valdštejnská 20) vernisáž unikátní výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole, která bude veřejnosti přístupná od 27. srpna 2021 do 30. června 2022.

V rámci vernisáže vystoupí studenti Pražské konzervatoře, kteří si pro návštěvníky připravili tematický výběr písní z prvorepublikového Zpěvníčku branné výchovy. Více informací si přečtěte v programu vernisáže.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského na výstavě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČRStátním oblastním archivem v Praze.

Výstava je rozdělena tematicky dle základních složek předmětu. Největší prostor sice měla ochrana před zbraněmi hromadného ničení, případně tělesná příprava v podobě přespolních běhů doplněných o hod granátem a střelbu ze vzduchovky, ale žáci se měli v rámci předmětu naučit i základy první pomoci a orientaci v terénu. Jak práce s mapou a buzolou, tak nácvik oživování je v expozici možné vyzkoušet v rámci připravených interaktivních prvků.

Velmi výraznou součástí výuky, lépe řečeno vše prostupujícím principem, byla stránka ideologická. Netýkalo se to pouze socialistického období, kdy byl „správný pohled“ na svět
a fungování společnosti vštěpován žákům velmi důrazně. Ideologie hrála výraznou roli již v době první republiky, kdy se stala branná výuka poprvé povinnou součástí výuky. První snahy o zavedení branné výchovy, resp. předvojenské přípravy, se objevily již v době první světové války, kde výstava začíná z hlediska chronologie. Končí pak nastíněním současné situace, kdy branná výchova ve smyslu přípravy na vojenský konflikt neexistuje, přesto je však třeba žáky připravovat na mimořádné situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat (počínaje automobilovou nehodou po různé živelní katastrofy včetně protiradiačního úkrytu).

Muzeum k výstavě připravilo několik edukačních programů pro školy, součástí výstavy jsou
i projekce historických školních filmů k tématu.

Ke stažení
Tisková zpráva (735.37 KB)