Tisková zpráva k úmrtí dlouholetého ředitele Muzea Komenského v Naardenu

Po těžké nemoci zemřel v pátek 24. dubna 2020 náš dlouholetý kolega, mimořádná osobnost, spolupracovník a přítel, Drs. Hans van der Linde, ředitel Komenského muzea v Naardenu.

Hans, podobně jako jeho otec prof. Jan Marinus van der Linde (1913–1995), našel cestu ke Komenskému prostřednictvím jednoty bratrské. Jejich předci byli kazateli obnovené jednoty bratrské (moravští bratří), založené v Herrnhutu v 18. století. Tyto osudy byly spojeny s městem Zeist, nedaleko Utrechtu, kde je významné centrum této církve. Hans zde vedl její malé muzeum. Pro Českou republiku bylo důležité jeho působení v Muzeu Komenského v Naardenu, kde působil až do minulého roku, kdy vážně onemocněl.

Všichni jsme si přáli, aby se brzy uzdravil, protože nám chyběl jeho organizační a vědecký duch, kterým na nás pozitivně působil, a tím nám všem pomáhal šířit odkaz J. A. Komenského v Nizozemí.

Hans byl rovněž nadšen tím, že se v Naardenu vybudovala nová modernější stálá expozice Mundus Comenii, která nahradila expozici s názvem Vivat Comenius. Kromě vedení muzea se Hans van der Linde odborně věnoval Komenskému, z jeho pera vyšlo několik odborných článků, byl autorem či spoluautorem řady výstav a spolueditorem publikací. Také kladl důraz na pořádání kulturních akcí či na edukační aktivity ve spolupráci se školami. Byl rovněž v profesionálním kontaktu se školským muzeem v Rotterdamu, ale i s dalšími institucemi z Nizozemí a České republiky. Je také jedním z autorů uvedené expozice Mundus Comenii, která měla být veřejnosti otevřena v Naardenu dne 28. 3. 2020. Kromě pravidelného organizování vzpomínkového dne „Comenius dag“ při výročí narození Komenského se stal vynikajícím organizátorem mezinárodních konferencí na téma „Komenský“. Všichni vzpomínáme na r. 2013, kdy ředitel Hans van der Linde organizoval v Naardenu úspěšnou mezinárodní vědeckou konferenci, ze které vzešla publikace. Pražské pedagogické muzeum bylo vědeckým a organizačním spoluorganizátorem.

Měl rovněž hluboký zájem o spolupráci s obdobnými paměťovými institucemi, účastnil se řady konferencí či seminářů organizovaných komeniologickými institucemi. I když byl nemocen, připravil svůj poslední referát na mezinárodní konferenci Národního pedagogického muzea na téma Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání, která zahájila sérii dalších akcí k národním oslavám Jana Amose Komenského v letech 2020 – 2022. Jeho referát na téma J. A. Komenský a Naarden vyjde v časopisu Historia scholastica č. 1/2020. Za šíření odkazu J. A. Komenského a za skvělou spolupráci s Národním pedagogickým muzeem obdržel Hans van der Linde medaili J. A. Komenského v Naardenu r. 2013.

K úmrtí kolegy Hanse van der Lindeho uvedla ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková tato slova: „Odešel člověk, kterého jsem si vážila hlavně proto, že se stále snažil o lepší propagaci a šíření aktuálního odkazu Komenského nejen v rámci činnosti naardenského muzea. Navzájem jsme si přáli vše dobré a měli jsme oba dva radost z naší vzájemné spolupráce na poli komeniologie. Bude chybět nejen mně, ale celé světové komeniologické rodině.“

 

Ke stažení
Tisková zpráva (705.35 KB)