Stránky archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

Dovolujeme si upozornit všechny zájemce, že od 1.7. 2014 jsou na adrese pitter.npmk.cz (aktuálně pitter.eu) veřejně přístupné nové webové stránky věnované osobnosti a dílu P. Pittra. Nový web mohl vzniknout díky rezortnímu projektu Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí internetu, který na MŠMT předkládá NPMK.

Položky v menu a okruhy budeme dále doplňovat a rozvíjet i o nová hesla.

Velmi důležitý je přímý vstup do databáze materiálů, což je služba pro všechny zájemce a badatele, kteří potřebují čerpat podklady pro svoji práci. Postupně další a další materiály digitalizujeme a vyplňujeme k nim metadata, aby mohly být zařazeny do této databáze. Dokumenty obsahující citlivé údaje budou dále přístupny badatelům pouze v badatelně APP. Zájemci však získají on-line přehled o možných pramenech pro svoje bádání.

Ke stažení