Představení nové knihy o Komenském

„Svoboda je pro nás nejdůležitější“. Těmito slovy končí Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) a autorka publikace Jan Amos Komenský v kostce: Malá encyklopedie českého génia staletí video prezentace této knihy.

Publikace Komenský v kostce vznikla ve spolupráci s UNESCO a za finanční podpory MŠMT a je součástí programů Národních oslav J. A. Komenského, konajících se od roku 2020 do roku 2022, kdy si celý národ připomíná 430 let od jeho úmrtí a 350 let od jeho narození.

Na unikátní publikaci, jejíž anotaci si přečtete zde, již vyšlo několik vynikajících recenzí. V renomovaném časopisu pro knihovny, Čtenář, píše Jaroslav Císař: „Autorka vytipovala ze zhruba 250 učencových děl nejdůležitější pedagogické, filosofické a teologické práce, které opatřila anotacemi a vybrala z nich ukázky. (…) Uměřená a přehledná grafika publikace nenásilně propojuje text včetně jeho přehledových faktografických pasáží s jeho obrazovým doprovodem. (…) Je určena především zájemcům o J. A. Komenského, zejména studentům, ale základní fakta o tomto velkém muži našeho národa, jehož věhlas, nadčasový a inspirativní význam přesáhl hranice země ve středu Evropy, by si mohl připomenout a osvěžit každý z nás, takže by slušela minimálně příručkám veřejných knihoven…“

Pokud chcete nahlédnout do samotné publikace, stačí se podívat na zmíněné video, ve kterém prezentuje publikaci autorka Markéta Pánková.

Publikaci je možné zakoupit buď osobně v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20,  Praha 1), v Pedagogické knihovně J. A. Komenského (Jeruzalémská 12, Praha 1) nebo objednat písemně na adrese: turkova@npmk.cz.

Muzejní obchod naleznete na tomto odkazu.

Ke stažení