Pražská muzejní noc 2013

Vážení návštěvníci,

Pražská muzejní noc, odložená kvůli červnovým povodním, proběhne v novém termínu 14. 9. 2013 od 19.00 hod. Z tohoto důvodu nebude k dispozici tištěná brožurka. Máte k dispozici její elektronickou verzi.
Nachystán je bohatý doprovodný program, který však kvůli přeložení akce může být aktualizován. Sledujte naše webové stránky, program zde bude aktualizován. Za případné komplikace se omlouváme.

Upozorňujeme, že výstava „Poklady čtyř staletí“ již byla ukončena.

Kromě stálé expozice o dějinách školství „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“ bude přístupna výstava „Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha“.

Program:

Jak nás Cyril s Metodějem naučili číst a psát

Víte jak vypadá slovanské písmo hlaholice? Přijďte si vyzkoušet techniku brass-rubbingu (kopírování reliéfního povrchu na papír), která Vám ukáže písmo z doby Velké Moravy.

Písařský koutek

Přijďte si zkusit psát brkem a násadkou. Můžete psát gotickou minuskulou, kurentem či klaholicí. Zruční písaři mohou vyzkoušet i zhotovení iluminovaného listu knihy.

Veselé přírodní vědy

Členové klubů malých debrujárů Vás přesvědčí, že přírodní vědy jsou velmi zajímavé a zajímavé pokusy můžete vyzkoušet i předměty, které máte běžně doma.

Předškolákův koutek

Pro nejmenší návštěvníky je připraven např. kupecký krám, puzzle či domino s abecedou.

Šikovné ruce-lepení modelů

Nejen tatínkové si mohou prohlédnout výstavku plastových modelů bojové techniky, ale mohou si též zkusit modely lepit.

Roboti na startu

Po celý večer bude možné si vyzkoušet ovládání elektronických robotů a soutěžit o věcné ceny!

Prohlídky pro neslyšící tlumočené do znakového jazyka proběhnou ve 20.15 a 22.15. Upozorňujeme, že budova nemá bezbariérový přístup.


Kompletní program Pražské muzejní noci a další informace najdete na www.prazskamuzejninoc.cz