NPMK spolupořádalo generální konferenci ICOM Praha 2022 – „Síla muzeí“

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského spolupořádalo 26. generální konferenci ICOM (20. – 28. 8. 2022) v Praze.

Ve dnech 23. a 25. srpna 2022 organizovalo NPMK setkání členů odborného mezinárodního výboru International Committee for Education and Cultural Action. Dne 23. srpna proběhlo dopoledne v muzeu jednání odborníků na poli muzejní edukace. Ve večerních hodinách pak muzeum nabídlo jako jedno ze sedmi pražských muzeí přihlášeným účastníkům konference své prostory ve Valdštejnské ulici 20 na Malé Straně i v rámci Muzejní noci. Komentované prohlídky představily klíčové momenty dějin pedagogiky a fenomén vzdělanosti v dějinách nejen Českých zemí. Komentovaná prohlídka přiblížila J. A. Komenského včetně nejcennějších a velmi vzácných knižních exemplářů z celkových 52 starých tisků ve sbírkách Národního pedagogického muzea z let 1500 až 1800. Návštěvníci rovněž mohli navštívit krátkodobou výstavu „Škola a válka. Branná výchova v české škole“, která přibližuje především historii předmětu branné výchovy.

Dne 25. srpna 2022 proběhlo v NPMK celodenní jednání výboru CECA. Členové tohoto výboru představují odborníky zabývající se výzkumem a praktickou činností na poli muzejní edukace a komunikace s veřejností.  

Na programu se aktivně podílelo i vedení NPMK. Přednášku o historii Národního pedagogického muzea a jeho nezastupitelné roli ve společnosti si připravila ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková. Historik NPMK Mgr. Jakub Seiner přednášel o moderní pedagogice J. A. Komenského.

Na závěr dopoledního programu předala ředitelka NPMK M. Pánková medaili J. A. Komenského prezidentce výboru CECA Marii-Clarte O’Neill za nepřetržitou vzdělávací činnost a šíření myšlenek Komenského. NPMK rovněž avizovalo, že požádá o členství v mezinárodním výboru CECA. V neposlední řadě došlo k domluvě s prezidentkou výboru CECA, která přislíbila rozhovor pro muzejní podcasty „S Komenským u mikrofonu“.

V odpoledních hodinách bylo v muzeu na programu více než 7 tematických workshopů (radost z práce, používání všech smyslů, migrace a vzdělávaní aj.).

 Konferenčních jednání v NPMK se zúčastnilo celkem více než 200 účastníků z celého světa.

Ke stažení
Tisková zpráva (474.27 KB)