(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země 1914–1918

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského realizuje velmi úspěšný geograficko-historický projekt mapující pomníky padlých vojáků z 1. světové války (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země 1914–1918, který se těší velkému zájmu nejen mezi žáky, studenty a pedagogy, ale i mezi přispěvateli z řad široké veřejnosti. K dnešnímu dni jich bylo zdokumentováno a zaneseno do mapy 1137. Projekt odstartoval u příležitosti připomenutí 100. výročí 1. světové války a jeho cílem je nejen vytvoření unikátní interaktivní mapy pomníků na našem území, ale také poskytnutí zajímavé doplňkové vzdělávací aktivity vyučujícím dějepisu základních i středních škol.

Každoročně na Den válečných veteránů či jinak také Den vzpomínek, který se slaví celosvětově 11. listopadu, vyhlašuje NPMK ocenění za daný rok pro školní projekt nebo za přínos do projektu. Ocenění účastníci získávají Pamětní list a věcné ceny.

V roce 2020 bychom rádi poděkovali dvojici přispěvatelů panu PhDr. Janu Břečkovi a paní Romaně Dittrichové a dále žákům ZŠ Měcholupy.

Zároveň se připojujeme ke sbírce Červené květy organizovanou nadací Post Bellum na pomoc válečným veteránům v této nelehké době.

Děkujeme všem, kteří chtějí pomoci!

Interaktivní mapa pomníků k dohledání zde.

Ke stažení