Mezinárodní konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání právě probíhá

Praha, 16. 5. 2019 – Dnes a v pátek 17. května probíhá mezinárodní konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání, která zahajuje sérii dalších akcí k národním oslavám Jana Amose Komenského v letech 2020 – 2022. Půjde o oslavy 350. výročí úmrtí (2020) a 430. výročí narození (2022) Učitele národů. Konferenci organizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Česká sekce International Society for Education through Art (INSEA) ve spolupráci s Národním muzeem (NM) a Národním památkovým ústavem (NPÚ). Akce se koná za podpory Senátu Parlamentu České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva kultury (MK).

První den konference se koná v Senátu Parlamentu ČR. S úvodními zdravicemi vystoupili Jiří Růžička, první místopředseda Senátu PČR, Zuzana Matušková, náměstkyně MŠMT, Petra Smolíková, náměstkyně MK, Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předsedkyně INSEA, a Markéta Pánková, ředitelka NPMK.

Na program prvního dne konference v 17:30 přímo navazuje slavnostní vernisáž unikátní výstavy Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků. Veřejnosti se nová výstava NPMK otevře v pátek 17. května a potrvá až do 1. prosince 2019.

Čtvrtek 16. května od 19:00 bude pokračovat opět v Senátu PČR, a to slavnostním večerem a udílením medailí J. A. Komenského. Ocenění převezmou Adam Fijałkowski, profesor Varšavské univerzity, dále prof. Henryk Gmiterek, Jana Holakovská, Miroslav Huptych, doc. Jan Slavík, dr Kamila Szymańska a doc. Petra Šobáňová.

V pátek 17. května konference pokračuje sérií workshopů, které budou lektorovat uznávaní odborníci, se zaměřením na artefiletiku, arteterapii, dramaterapii, taneční terapii a muzikoterapii. Další pracovní skupina se soustředí na využití myšlenek a principů výuky Komenského v praxi. Pracovní skupiny druhého dne konference se budou konat v NPMK, v NPÚ a v Českém muzeu hudby (ČMH). Právě ve dvoraně Českého muzea hudby proběhne v odpoledních hodinách také zhodnocení workshopů a slavnostní zakončení celé mezinárodní akce.

 

Kontakty:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK
tel. 602 376 195, 257 530 661, pankova@npmk.cz

 

Kontakt pro média:

PhDr. Jana Renner
Vztahy k veřejnosti, PR

M: +420 775 430 878
T: +420 257 533 455 (sekretariát)
E: renner@npmk.cz
www.npmk.cz


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1