Metodická spolupráce NPMK s Českou školou v Neapoli

NPMK spolupracuje s českými školami v zahraničí dlouhodobě, zvláště na úseku výstavním a přednáškovém. Ředitelka NPMK Markéta Pánková byla  pozvána paní Helenou Schwarzovou (ředitelkou České školy v Neapoli)  v  květnu 2022, aby se zúčastnila vyučování v České škole a přednášela o období Marie Terezie a vzdělávání v 18. století. Česká škola Neapol zahájila svou činnost již v říjnu 2010.

Výuka v této škole  probíhá 1x týdně o sobotách a jedenkrát v měsíci v neděli - vždy od 9,30 hod. do 13 hod. - v prostorách Českého honorárního konzulátu, Corso Umberto I, 275, Neapol. Česká škola v Neapoli je určena italsko-českým bilingvním dětem.

Květnového speciálního vyučování se zúčastnilo 11 dětí. K výuce byla k dispozici výstava NPMK „Do školy s Marií Terezií.“

K výuce byl využit i muzejní plakát s přehledem českých panovníků od Přemyslovců po dynastii Habsburků. Zájem dětí o téma byl velký a také úroveň znalostí italských dětí o Marii Terezii a její době byla vysoká. Ředitelka M. Pánková se také setkala s matkami dětí- českými krajankami.

Ke stažení