Konference „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Praha, 7. 10. 2019 – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva kultury uspořádali konferenci k pokračování pokusného ověřování (PO), kterého se zúčastnilo více než devadesát zástupců paměťových institucí (muzeí, knihoven, galerií, skanzenů, edukátorů z celé České republiky a realizátorů pokusného ověřování. Jednání zahájila ředitelka NPMK Markéta Pánková, která zdůraznila význam pokusného ověřování, které potvrzuje zájem škol o programy paměťových institucí. Za MŠMT vystoupila  Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a Ing. Dagmar Horáčková, ředitelka odboru správy a řízení vzdělávací soustavy ze sekce vzdělávání. Náměstkyně ministra Z. Matušková ve svém projevu  promluvila o významu vytvoření prostoru pro společné hledání cest ke kvalitnímu vzdělávání mladé generace i pomocí vzdělávacích programů v muzeích, knihovnách či galeriích, hradech a zámcích. Rovněž ocenila význam otevření diskuse o využívání zážitkové pedagogiky při výuce žáků.

Od 1. 10. 2020 se vstoupila v účinnost

Pokud se podaří prosadit změna novely školského zákona, aby všechny školy v ČR mohly s pomocí finanční podpory státu navštěvovat paměťové instituce a knihovny za účelem zlepšení výuky v příslušných předmětech od r. 2021, bude to evropský fenomén. Zástupci obou ministerstev potvrdili unikátnost projektu a společný zájem o dosažení kvalitního vzdělání mladé generace. Prostřednictvím realizace pokusného ověřování bylo potvrzeno, že vzdělávání v paměťových institucích rozvíjí v účastnících (žácích) vzdělávacích programů tvůrčí a badatelské postupy a propojuje vzdělávání v širších kontextech. V rámci PO1 se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem  924 tříd 1. stupně a 972 tříd 2. stupně. V rámci PO2 se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem  821 tříd 1. stupně a 863 tříd 2. stupně. 

Všichni zúčastnění se shodli,  že společným cílem je kultivace mladého člověka, rozvíjení jeho zájmu se stále zdokonalovat. Zkvalitnění výuky žáků pomocí vzdělávacích programů je společným cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a všech pedagogů. V posledních letech se u žáků i učitelů těší vzdělávání v paměťových institucích stále větší oblibě.

Poznámka:

Realizace PO1, PO2, PO3 a její závěry přesvědčivě zdůvodnily nutnost změny školského zákona, která vstoupila v účinnost k 1. 10. 2020. Na základě této změny školského zákona již nebudou tyto aktivity realizovány formou administrativně náročného pokusného ověřování, ale od roku 2021 dochází k razantnímu navýšení normativně přidělovaných ONIV (finance pro běžné výdaje) pro školy, čímž budou moci školy výdaje spojené s návštěvou paměťových institucí, tj. výdaje na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (dle § 160, odst. 1., písm. c) a d) školského zákona), zajišťovat přímo ze svého stanoveného rozpočtu přímých výdajů.

 

 

 

Kontakt pro média:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea

Mgr. Martina Halířová, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování

Ke stažení