Kniha Pohádky a bajky první republiky

Praha, 13. 12. 2018 – Kniha Pohádky a bajky první republiky vychází díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Z bohatého fondu školních obrazů historického oddělení vznikla unikátní publikace pro radost i poučení dětí i dospělých.

Pohádky a bajky se na školních obrazech objevovaly už počátkem 20. století. Učitelé je využívali v řadě vyučovacích předmětů: při výuce českého jazyka a literatury v prvouce, ve výtvarné výchově nebo při názorném vyučování. Výtvarně byl každý obraz rozdělen na tři části, podle kterých se děti měly učit samostatně vypravovat děj pohádky nebo bajky.

PhDr. Pavla Koritenská, editorka publikace, uvádí: „V souboru najdete známé pohádky inspirované pravděpodobně předlohami českých spisovatelů Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Přečíst si můžete také bajky a příběhy, ve kterých jsou hlavními hrdiny zvířata a ze kterých plyne pro čtenáře nějaké poučení.“

Publikaci lze za příznivou cenu 105,- Kč zakoupit v muzejním obchůdku nebo na cenik.npmk.cz.

Děkuji za informování veřejnosti.

PhDr. Jana Renner
Vztahy k veřejnosti, PR
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
tel.: 257 533 455
e-mail: renner@npmk.cz
http://www.npmk.cz