Historicky první pamětní deska J. A. Komenského v Praze

Praha, 25. 3. 2019 – Ve středu 27. března 2019 (ve 13:30) byla odhalena historicky první pamětní deska Jana Amose Komenského v Praze.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) v předvečer Dne učitelů, který si připomínáme právě v den výročí jeho narození, touto slavnostní akcí uctilo odkaz osobnosti J. A. Komenského a jeho díla. Tímto dnem NPMK založilo každoroční tradici uctění osobnosti Učitele národů a jeho duchovního odkazu (u této pamětní desky) v Praze.

Slavnostní odhalení pamětní desky J. A. Komenského zároveň předznamenalo začátek národních oslav výročí J. A. Komenského, které jsou plánovány od roku 2020 až do roku 2022. Pietní akce ve Valdštejnské ulici 20, kde byla pamětní deska Zdeňka a Petra Kolářských umístěna, se zúčastnili vzácní hosté ze Senátu Parlamentu České republiky a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hosty při této slavnostní příležitosti přivítala Markéta Pánková, ředitelka NPMK. Zdravici pronesli Milan Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Zuzana Matušková, náměstkyně MŠMT a Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT. Pietního aktu se zúčastnili i Zdeněk a Petr Kolářští, významní čeští sochaři a autoři pamětní desky.

Uctěním J. A. Komenského a jeho duchovního odkazu lidstvu u příležitosti Dne učitelů chtělo NPMK připomenout význam této osobnosti a zároveň zdůraznit důležitost učitelské profese vůbec. Pamětní deska vznikla zásluhou NPMK.

Ke stažení
Tisková zpráva (361.31 KB)