Čestné vyznamenání Ministerstva zahraničních věcí Polska „Bene Merito“

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a odborná pracovnice Mgr. Alžběta Baronová převzaly dne 21. listopadu 2019 z rukou velvyslankyně Polské republiky v Praze Barbary Ćwioro čestné vyznamenání „Bene Merito“.  

Vyznamenání Bene Merito uděluje ministr zahraničních věcí Polské republiky za zásluhy o propagaci Polska v zahraničí.

Předání vyznamenání Bene Merito proběhlo na slavnostním večeru v prostorách Velvyslanectví Polské republiky v Praze u příležitosti ukončení historicky I. kongresu českých polonistických studií. Ocenění obdrželo 15 laurelátů z České republiky. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK JAK) patřilo k partnerským institucím organizátorů tohoto kongresu. Na půdě muzea se ve dnech 15.–16. října 2019 konala mezinárodní konference česko-polské učebnicové skupiny a 21. listopadu 2019 zde proběhla dernisáž výstavy Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků, připravené při spolupráci s Oblastním muzeem v polském Lešně, se kterým NPMK JAK úspěšně a úzce spolupracuje.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze si velmi váží tohoto významného vysokého státního ocenění, které obdržely její dvě zástupkyně. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se akce zúčastnila náměstkyně  ministra Dana Prudíková.

 

Kontakt pro média:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK JAK, pankova@npmk.cz