Božena Němcová: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského a Emil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze nabízí od 15. října 2020 v prostorách Pedagogické knihovny v Jeruzalémské ulici prohlídku dvou výstav: Božena Němcová: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. KomenskéhoEmil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém. Obě výstavy cílí jak na odborníky z řad pedagogů, tak na širší veřejnost.

Výstava Božena Němcová: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského dokládá, jak dílo jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek, které bylo představováno prostřednictvím školní i mimoškolní četby, spoluvytvářelo společenské povědomí o autorce, jejím díle a životě. Na základě vybraných textů ukazuje, jak byla spisovatelka a její tvorba v té které době prezentována dětskému a dospívajícímu čtenáři.  Upozorňuje na skutečnost, že Němcová věnovala ve své literární tvorbě značnou pozornost tématu školy a vzdělávání. Byť jejím formálním vzděláním byla pouze venkovská škola poskytující základní znalosti, v dospělém věku se dovzdělávala samostudiem. Uvědomovala si, že vzdělání přináší nejenom znalosti a životní rozhled, ale vede i k sebeuvědomění a sebedůvěře. Také proto jsou vzdělanost, školní výuka či obraz učitele v její próze častými tématy. Reflektuje je v prózách Pan učitel, Babička, v národopisných a cestopisných obrazech z Chodska či ze Slovenska, v Pohorské vesnici, ale i v mnoha dalších dílech. Významnou výchovnou funkci obsahují také pohádky Němcové. Díky nim se autorka zařadila mezi význačné adaptátory lidových textů české i slovenské provenience. Výstavní panely představují i významné ilustrátory pohádek Boženy Němcové. Výstavu uzavírají dětské výtvarné práce, které byly vytvořeny v rámci soutěže „Ilustrace pro Boženu N.“

Cílem výstavy Emil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém je prezentovat průřez tvorbou a činností venkovského řídícího učitele, který působil v obci Mokré ve východních Čechách na přelomu 19. a 20. století. Kromě učitelského postu, který Musil-Daňkovský zastával třicet sedm let, byl také aktivním přispěvatelem do řady českých periodik, spisovatelem dětské a naučné literatury i překladatelem z několika jazyků. Aktivně se zapojoval do činností učitelských sdružení. Během svého života vydal několik desítek knih a několik set časopiseckých článků, zejména s tématy přírody a historie. Je autorem překladů knih Karla Maye, které se vydávají do dnešní doby. Emil Musil-Daňkovský působil také jako amatérský přírodovědec, byl autorem cestopisných statí a etnografických pozorování. Tento osobitý muž 19. století byl českým učitelem své doby, jedním z těch, pro které povolání učitele nekončilo s vyučovací hodinou a kteří se zasazovali o mnohé stránky života národa, snažili se zachytit zvyky a historii lidu své země, prosazovat jazyk a vzdělání.

Obě výstavy budou k vidění do 31. 12. 2020. Informaci o aktuální otevírací době knihovny naleznete na našich webových stránkách.

  

Ke stažení