Akta Jednoty bratrské

Akta Jednoty bratrské, nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtí autoři z Historického ústavu AV ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století.

Slavnostního křtu a úvodního slova se ujme Markéta Pánková, ředitelka NPMK, Martin Holý, ředitel Historického ústavu AV ČR, a Benigna Carstens, farářka Evangelické jednoty bratrské. Kniha je zároveň dodatečným dárkem k 560. výročí Jednoty bratrské z roku 2017.

Kniha, která vznikla díky spolupráci českých a německých vědců, přináší nový pohled na české a středoevropské dějiny 15. století a předbělohorské doby. Jedná se o sbírku pramenů k dějinám Jednoty bratrské, jejíž historie sahá až do roku 1457. Na edici, která bude mít celkem 4 svazky, spolupracují čeští a němečtí odborníci.

A proč je místem křtu právě NPMK? Jednota bratrská má blízko právě k osobnosti J. A. Komenského, který byl jejím posledním biskupem, a zabýval se také studiem historie Jednoty bratrské.

Děkuji za informování veřejnosti.

PhDr. Jana Renner
Vztahy k veřejnosti, PR
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
tel.: 257 533 455
e-mail: renner@npmk.cz
https://www.npmk.cz

Ke stažení
Tisková zpráva (313.56 KB)