Zpřístupnili jsme pro čtenáře Pedagogické knihovny J. A. Komenského novou službu!

Nyní je možné pomocí přístupových údajů naší knihovny vstoupit do Národní digitální knihovny do databáze digitalizovaných děl nedostupných na trhu (NDK – DNNT). Ta obsahuje plné texty dokumentů (knih a periodik) vydaných na území České republiky v letech 1911-2000 (s určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i monografie vydané až do roku 2007) a v letech 1911-2010 (periodika). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho NDK-DNNT zároveň obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).

Dostupnost dokumentu signalizuje buď obálka bez zámku (volně dostupné dokumenty), nebo ikonka žlutého zámku na obálce (DNNT). Ikonka šedého zámku na obálce signalizuje, že se jedná o neveřejné dokumenty, které v této službě nejsou dostupné.

V NDK lze bezplatně číst plné texty dokumentů prostřednictvím vzdáleného přístupu a nelze si zhotovovat digitální i tiskové kopie z některých dokumentů. Vstup do databáze zde

Postup přihlášení zde