Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokračování pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ ve školním roce 2018/2019. Toto pokusné ověřování navazuje na pokusné ověřování ve školním roce 2017/2018 a vychází z výsledků jeho realizace, na základě kterých se rozšiřuje jeho zaměření a nabídka spolupracujících paměťových institucí. Seznam 72 zapojených škol zůstává nezměněn. Koordinátorem je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.

Vyhlášení pokusného ověřování pro školní rok 2018/2019 (600 kB; pdf)

Více informací na:

http://www.npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-o…