Vivat Comenius – Alfred Strejček a Štěpán Rak

Vivat Comenius je literárně-hudební projekt Alfreda Strejčka a Štěpána Raka sestavený z textů Jana Amose Komenského. Koncert pro lidský hlas, kytaru a orffovský instrumentář Vivat Comenius proslavil oba umělce po celém světě. Je sestavený z textů stěžejního Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských.

V Národním pedagogickém muzeu se tento pořad z cyklu „Návraty ke kořenům vzdělanosti“ naposledy uskutečnil 5. října roku 2017.

Nyní máte možnost k výročí 350 let od úmrtí Komenského zhlédnout dokument Vivat Comenius z cyklu Cesty víry.

ZDE.