Školský spolek Komenský ve Vídni slaví 150 let

Dne 26. dubna 2022 se uskutečnily oslavy při příležitosti roku vídeňských Čechů. Setkání zorganizoval senátor Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Setkání se účastnili velvyslankyně Rakouské republiky Bettina Kirnbauer, Jan Mareš – Náměstek MŠMT pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, Martin Smolek – náměstek  pro řízení sekce právní a konzulární MZV a Markéta Pánková – ředitelka Narodniho pedagogického  a muzea  a knihovny J. A. Komenského v Praze. Ve zdravicích zazněla přání ke stopadesátému výročí založení spolku a trvání činnosti škol, které spolek zřizuje. Spolek ve Vídni je významným českým školským spolkem ve světě. Jeho školy prošly dlouhým vývojem, ale čeština byla vždy jejich jazykem. Dnes školy (mateřská, obecná a reálné gymnázium) fungují jako školy bilingvní.

Součástí delegace byl i orchestr školy a sbor.

V rámci oslav již proběhla 10.3. ve Vídni v katedrále sv. Štěpána bohoslužba, na kterou dnes navázala bohoslužba v katedrále sv. Víta. U příležitosti výročí spolku byla vydána výjimečná kniha s názvem Školský spolek Komenský - 150 let českého školství ve Vídni (aut. Dr. Vlasta Valešová). Kniha mapuje náročnou historickou cestu spolku, který se dnes stal platformou úspěšných česko-rakouských vztahů.