Recenze na knihu Markéty Pánkové: Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

 Vestnik slavjanskich kuľtur, 2020, vol. 55, s. 303-307

Recenzi napsal ruský bohemista prof. Georgij Pavlovič Melnikov z Institutu slovanských jazyků Ruské akademie věd.

G. P. Melnikov ocenil nejen grandiózní projekt sběru, studia a publikování ikonografie Komenského, ale i mnohaleté cílené hledání a výzkum.

Autor recenze zdůraznil, že publikace je bohatá na obrazový materiál a dává nevyčerpatelnоu představu o formování osobnosti Komenského, je jakýmsi tematickým katalogem, který zasahuje do více než stovky uměleckých děl. Po přečtení knihy zůstává čtenář ohromen množstvím a rozmanitostí vizuálního materiálu. Autor recenze také výslovně poukázal na fakt, že v publikaci jsou uvedeny artefakty nejen českého, ale i zahraničního původu, což dává knize charakter kompendia univerzálního významu.

G. P. Melnikov vyzdvihl,  že v celém plánu je kniha inovativní a nemá žádné srovnání ve světové komeniologii.