První den školního roku 2021/2022

Dnes 1. září 2021 je první školní den všech základních a středních škol v České republice. Pro Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského (NPMK) to znamená zvýšenou návštěvnost svých dvou institucí – muzea a knihovny. NPMK totiž nabízí také edukační programy, jež si kladou za cíl vzdělávat děti a žáky od škol mateřských až po střední školy. Tyto programy poskytují hlubší informace o historii a vývoji vzdělávání a vzdělanosti na našem území a jsou zaměřeny na prohloubení výuky ve společenskovědních předmětech.

Nejnovější program se týká nové krátkodobé výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole. Program je určen prvnímu a druhému stupni základních škol, při kterém si děti vyzkouší, jak nebezpečně rychle plyne čas při záchraně života, jak nést kamaráda, který se zranil a nemůže chodit, zkusí si zapamatovat světelný signál vysílaný Morseovou abecedou či zjistí, co patří do evakuačního zavazadla. Více informací nejen o tomto edukačním programu naleznete na této webové stránce.

Jsme si vědomi, že všechny školy čeká neobvyklý školní rok, kdy se díky pandemii bude přece jen dohánět zameškaná látka. A kdy si budeme jen přát, aby nový školní rok byl klidnější,  než ten předchozí, i když koronavirus je bohužel stále  přítomný. Na otázky, které souvisejí i s  problematikou pandemie, dnes odpovídal pro Radiožurnál ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Rozhovor si poslechněte na radiozurnal.rozhlas.cz.

Všem školním pracovníkům a žákům přejeme pohodový školní rok 2021/2022 a mnoho zdraví a úspěchů!

 

.