Přednáška M. Pánkové, koncert Duo Mellison, předání medailí J. A. Komenského

Dne 19. května 2022 se konala přednáška ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) PhDr. Markéty Pánkové s názvem „J. A. Komenský v obrazech Rembrandta a dalších umělců a také koncert dvou umělců – flétnistky Karolíny Dlouhé a kytaristy Lukáše Štěpánka (Duo Mellison), kteří nahradili zdravotně indisponovaného kytaristu Štěpána Raka.

Předtím se však konal neméně prestižní akt, a to předání medaile J. A. Komenského. Tu obdrželi 8. biskup-patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, Th.D. za šíření myšlenek a odkazu J. A. Komenského a Mgr. Marie Chrobáková za významný přínos pro celkový rozvoj NPMK.