Podcast: Rozhovor s Marií-Clarte O'Neill

Tento mimořádný díl se uskutečnil s prezidentkou vzdělávacího výboru CECA organizace ICOM (Mezinárodní rada muzeí) s Marií-Clarte O'Neill, která vzpomínala na 26. generální konferenci v Praze na konci srpna 2022, mluvila o muzejním vzdělávání ve společnosti či o konkrétních činnostech zmiňovaného mezinárodního výboru, do kterého se na podzim 2022 připojilo i Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Podívejte se na rozhovor ZDE.