NPMK zapůjčuje výstavy i v elektronické podobě!

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) má ve své nabídce výstav k zapůjčení jak výstavy ve fyzické podobě, tak i ve formě elektronické. Ty se v době pandemie koronaviru velmi osvědčují. Např. výstavu v elektronické formě „KOMenský v KOMiksu“ viděli návštěvníci na Islandu, kde ji uspořádal Spolek Čeština na Islandu. Tuto oblíbenou výstavu poslalo NPMK také do Německa, Itálie, Spojených států amerických, Austrálie, Belgie, Francie, Rakouska a Švýcarska. Výstavu „KOMenský v KOMiksu“ nabízí NPMK do 30. června 2021 pouze institucím v zahraničí. Pro zájemce v rámci České republiky bude výstava k zapůjčení až od července 2021, neboť v období od 31. 1. 2020 do 30. 6. 2021 je zpřístupněna veřejnosti v prostorách Národního pedagogického muzea v Praze na Malé Straně.

            Velký ohlas má výstava „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“, o kterou projevují zájem jak školy, tak knihovny v Česku i v zahraničí. Výstavu, která seznamuje s pedagogickým dílem Komenského a s jeho filozofickým odkazem, byla prezentována mimo jiné v ZŠ a MŠ Raškovice, MěK Mariánské Lázně, MěK Přeštice, Knihovně Vratislavice nad Nisou, v Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci, v Gymnáziu v Českých Budějovicích, Farním sboru ČCE v Poděbradech, Gymnáziu a střední odborné škole Mikulov, ZŠ v Lánech a rovněž v zámoří – v Slavic American Sokol – Czech and Slovak School, Arlington, Virginia.

            Kromě těchto dvou výstav nabízíme ještě další výstavy v elektronické podobě, a sice: „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků“, „Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939“, „Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století“, „Karel IV. Život Otce vlasti“, „Hurá do školy s Marií Terezií!“ a „Tady nová republika“. Soupis dalších výstav nabízených k zapůjčení najdete zde.