Můj život s J. A. Komenským – Alfred Strejček

Na konci srpna 2020 se uskutečnilo natáčení dokumentu s Alfredem Strejčkem, hercem či moderátorem, na téma Můj život s J. A. Komenským, ve kterém svým důstojným krásným hlasem vzpomíná na počátky projektu Vivat Comenius.

Letos totiž uplyne 30 let od realizace prvního představení tohoto úspěšného mezinárodního projektu, s nímž procestoval téměř celý svět. V řadě světových jazyků prezentoval nejvýznamnější myšlenky z nejdůležitějšího filozofického díla Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. U počátků projektu stála ředitelka PhDr. Markéta Pánková, které vyslovil několikrát poděkování. Vynikající hudbu pro Vivat Comenius složil Štěpán Rak, se kterým A. Strejček vystupoval až do své nemoci. Avšak A. Strejček se nevzdává a po několikaměsíční rekonvalescenci má v plánu s projektem Vivat Comenius vystoupit v pražské Viole – 15. listopadu 2020, kdy proběhnou akce k připomenutí 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského.

Dokument natáčí režisérka Ivana Křenová ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.