Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 Česká školní inspekce udělila medaili Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání PhDr. Markétě Pánkové.

Markéta Pánková je přední českou komenioložkou a ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Absolvovala historii a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a svou výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku dějin školství, vzdělávání a výchovy. Celoživotně se zabývá životem, dílem a odkazem J. A. Komenského. Patří mezi významné evropské osobnosti v oblasti historiografie vzdělávání a jako ředitelka Národního pedagogického muzea významně přispívá k popularizaci vzdělávacích témat, a tím i k rozvoji kvality vzdělávání v České republice.
Další informace o předávání naleznete na stránkách České školní inspekce.