Křest publikace Dvacet let Spolku Praha–Cáchy/AAchen

Dne 5. října 2021 se od 18:00 konal v Rudolfinu v Sukově síni křest publikace Dvacet let Spolku PrahaCáchy/AAchen. Křest publikace se zároveň stal symbolickým poděkováním spolupracovníkům za dlouholetou spolupráci spolku.

Slavnostního večera se účastnila rovněž ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) PhDr. Markéta Pánková, která ve své řeči ocenila přínos předsedkyně spolku PhDr. Silvie Jenček Pavlicové, pozitivně vyhodnotila dvacet let činnosti spolku či připomněla dlouholetou spolupráci s NPMK. Celý projev si přečtěte zde

Program doplnili svým projevem také sama předsedkyně spolku S. Pavlicová, historik
a archivář doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. a vědec britského původu Dr. Michael G. S. Londesborough, Ph.D. Následovalo promítání filmu ze života Spolku Praha–Cáchy/AAchen
a cca hodinový koncert Českého filharmonického kvarteta.

Spolek Praha–Cáchy/Aachen byl ustanoven v Praze dne 26. 1. 2000 v jeho sídle, Clam-Gallasově paláci. Cílem spolku je podporovat kulturní spolupráci a vztahy mezi městy Prahou a Cáchami, navazovat na pozitivní stránky historických vztahů české i německé kultury a umožnit bližší a pestřejší vzájemné poznávání.

Více o spolku naleznete na www.spolek-praha-cachy.cz