Kongres českých polonistických studií 2019

K I. kongresu českých polonistických studií v České republice se připojí Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, kde se 15. a 16. října 2019 uskuteční akce učebnicové sekce. 

úterý 15. října je na programu Bilance – inspirace – perspektivy, mezinárodní seminář učebnicových skupin střední Evropy. Cílem semináře a workshopu je výměna zkušeností česko-polské učebnicové pracovní skupiny se členy dvoustranných komisí a pracovních skupin, které působí ve střední Evropě (česko-německé, česko-rakouské, polsko-německé, polsko-litevské, polsko-ukrajinské aj.).

Ve středu 16. října se uskuteční seminář Nesnadné výzvy pro pedagogy v minulosti a dnes – na příkladu osobnosti a tvorby Janusze Korczaka a Přemysla Pittra. Jeho cílem je připomenout životní osudy a díla Janusze Korczaka a Přemysla Pittra, významných humanistů, reflexe odkazu těchto osobností ve školních učebnicích a jejich edukační potenciál. 

Organizátory obou akcí jsou Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Polský institut v Praze, Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

V rámci doprovodné akce účastníci dvoudenního semináře navštíví výstavu NPMK Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století. Výstava je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr, přičemž prezentuje pozitivní společenské a morální vzory.

Během slavnostního ukončení I. kongresu českých polonistických studií (tedy v době konání historické sekce tohoto kongresu) 21. listopadu 2019 v NPMK proběhne derniéra česko-polské výstavy Historické portréty Jana Amose Komenského a jeho současníků.

Na semináře pro odbornou pedagogickou veřejnost, které se ve dnech 15. – 16. října 2019 budou konat v Národním pedagogickém muzeu v Praze, je možné přihlášení v odkazu http://kcps.upol.cz – Registrace – Seminář pro pedagogickou veřejnost, případně přímo v odkazu http://bit.ly/2lNUWDG 

Organizátoři prosí o potvrzení účasti do 6. října 2019  prostřednictvím přihlašovacího formuláře, a to přímo na webových stránkách Kongresu českých polonistických studií – http://kcps.upol.cz/

Ke stažení: