Konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století

U příležitosti 150. výročí vydání zákona o pravidlech vyučování na školách obecných (tzv. „Hasnerův zákon“) pořádá Státní oblastní archiv Praha, Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Základní škola Kolín V, Mnichovická ulice, konferenci Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století.

Konference proběhne 14. a 15. listopadu 2019 v Kolíně.

Příspěvky je možné přihlásit do 31. 3. 2019 na e-mailové adrese konferencekolin2019@seznam.cz.

Podrobnosti o konferenci naleznete na stránce http://konferencekolin2019.sweb.cz/.