Kniha Škola a válka

Vyšla nová kniha Škola a válka: Branná výchova v české škole

V únoru 2022 vyšla kniha Škola a válka: Branná výchova v české škole od autorů Jana Šimka a Martiny Halířové, jež byla napsaná ku příležitosti stejnojmenné výstavy v Národním pedagogickém muzeu. Výstava Škola a válka je veřejnosti zpřístupněna v NPMK do konce srpna 2022.

Cílem publikace bylo komplexně zmapovat dějiny výuky předmětu branná výchova v české škole. Byl proto zvolen jak popis problematiky z hlediska chronologického, tak důkladné představení vyučovaného obsahu: od části ideologické přes základní odborně technické dovednosti (orientace v terénu, ochrana proti škodlivým látkám, střelba, zdravotnická příprava) až po přesahy do ostatních vyučovacích předmětů.

Publikace vznikla ke stejnojmenné výstavě, ke které je k dispozici vzdělávací program. Video ke zhlédnutí ZDE.