Děcka, nasadit roušky, je tu epidemie!

Naše instituce chce povzbudit všechny - hlavně žáky a studenty - k tomu, aby důsledně nosili roušku. Proto ředitelka NPMK vytvořila návrh a slovní doprovod a dala podnět výtvarníkovi Lukáši Fibrichovi, aby nakreslil obrázek na dané téma: Komenský jako pozitivní hrdina, který jde příkladem svým heslem:

Děcka, nasadit roušky, je tu epidemie!“

Budeme rádi, když pedagogická veřejnost  a rodiče využijí tohoto námětu ku prospěchu věci. MŠMT tento návrh pozitivně hodnotí.
Těšíme se na vaše reakce.

Kontakt: pankova@npmk.cz