Časopis Historia scholastica indexován v Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Mezinárodní odborný časopis Historia scholastica splnil kritéria přijetí a od začátku letošního roku je nově zařazen v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ). Toto rozhraní zpřístupňuje volně dostupné prestižní recenzované časopisy z různých vědních oborů a přijetí do této databáze je pozitivním hodnocením vysoké úrovně a kvality časopisů. Historia scholastica je indexována kromě DOAJ rovněž v EBSCO, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) a Ulrich’s Periodicals Directory.

Pro více informací viz:

Web DOAJ
Web Historia scholastica