Vzácné školní obrazy (6. díl) – Zvířata

Vydali jsme novou publikaci z unikátní edice Vzácné školní obrazy. Z této řady vychází už 6. díl – Zvířata. Na většině obrazů jsou zvířata zpodobněna v prostředí pro ně typickém, uveden je jejich obecný název v němčině, češtině a latině. Na dalších obrazech jsou celé skupiny daného živočišného druhu. Veřejnost má díky této unikátní edici možnost nahlížet na dokonale zpracované školní obrazy, které pomáhaly ve školní výuce předchozím generacím.

Prvopočátek používání názorného zobrazení ve výuce (jako pomůcky pro snazší vnímání okolního světa a přijímání nových informací) nacházíme v díle Jana Amose Komenského Svět v obrazech (Norimberk 1658 – 1. vydání). Tato učebnice sloužila v několika upravovaných vydáních ještě v 18. a 19. století. Kromě ní se v českých školách používaly k výuce školní obrazy převzaté z cizích zemí.

V 19. století, v době národního obrození, navázal na principy výuky J. A. Komenského Karel Slavoj Amerling, významný český lékař, vědec a učitel. Spolu s litografem Františkem Xaverem Liebischem vytvořili v letech 1851–1865 soubor 150 původních českých didaktických obrazů pod názvem Obrazy k názornému vyučování, uspořádaný do 5 tematických celků (zvířata, rostliny, řemesla, život v přírodě v jednotlivých měsících a přírodní hospodářství). V 80. letech 19. století celý soubor opatřil vysvětlujícím textem Čeňek Kotal, český přírodovědec a učitel. V tomto svazku edice Vzácné školní obrazy je prezentován téměř celý 1. díl Zvířata z fondu NPMK.

Sbírky NPMK tvoří desítky tisíc sbírkových předmětů, které dokumentují vývoj českého školství a vzdělanosti od nejstarších dob až do současnosti. Součástí sbírek je unikátní, mimořádně cenný a početný soubor školních obrazů. Ten nyní čítá téměř 8 tisíc kusů. Prvopočátek základu této sbírky lze datovat do 90. let 19. století.

Dlouhodobým záměrem muzea je postupná prezentace těchto unikátních školních obrazů odborné i širší veřejnosti různými formami: výstavními projekty, odbornými přednáškami nebo právě publikacemi. NPMK tak seznamuje širokou veřejnost s velkým bohatstvím, které tento mimořádný fond školních obrazů ukrývá. 

Knihu zakoupíte za příznivou cenu 109,- Kč v muzejním obchůdku nebo v e-shopu http://cenik.npmk.cz/product/knihy/publikace-o-ceskem-skolstvi/vzacne-skolni-obrazy_-vi_-dil-zvirata-ca/264.

Upozorňujeme návštěvníky, že platba v muzeu je možná pouze v hotovosti.