Výstava Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Výstava Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce mapuje historii dozoru nad úrovní školního vzdělávání, plněním školní docházky, nad kvalifikací učitele a kvalitou jeho přípravy na vyučování. Výstava se uskuteční díky spolupráci NPMK a České školní inspekce. V návaznosti na ni vyjde také odborná publikace Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce.

Všeobecný školní řád z roku 1774, který vydala Marie Terezie, kromě povinného vzdělávání dětí ve věku od 6 do 12 let zavedl také systematizovaný dozor nad školami. V té době se na scéně dějin školství objevil školdozorceinspektor.

Hlavním úkolem školdozorců (později inspektorů) byla především kontrola plnění školní docházky, ověření znalostí žáků, dále pak práce a chování učitele ve škole i mimo školu.

Na výstavě uvidíte mnoho unikátních exponátů:

  • přípravy učitelů a originály ručně kolorovaných kreseb;
  • Kniha hanby (tzv. Černé knihy), kam učitelé kromě prohřešků žáků zaznamenávali také hříšníkům udělené tresty;
  • Kniha cti (tzv. Zlaté nebo Bílé knihy), kde byly naopak uvedeny úspěchy žáků;

K vidění je také třídnice ze školního roku 1911/12 z dnešního Gymnázia Jana Nerudy z Hellichovy ulice v Praze.

Výstava je přístupná od 1. února do 21. dubna 2019 (včetně) v otevíracích hodinách muzea: denně (kromě pondělí) 10:00 – 17:00.

Vstupné: http://www.npmk.cz/pro-navstevniky/vstupne-do-muzea