Reflexe pokusného ověřování – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Dne 15. října 2018 proběhne celostátní konference Reflexe pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, kterou pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.

V zasedacím sále MŠMT bude akce slavnostně zahájena Ing. Miroslavou Večeřovou, ředitelkou Odboru financování regionálního školství a přímo řízených organizací, MŠMT, JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní pro řízení Sekce legislativní a mezinárodních vztahů, MK, Mgr. Jaroslavem Faltýnem, ředitelem Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT, Mgr. Pavlem Hlubučkem, ředitelem Odboru muzeí, MK, a PhDr. Markétou Pánkovou, ředitelkou NPMK. Poté představí Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka národního vzdělávacího projektu, výsledky projektu spojené s reflexí pokusného ověřování optikou koordinátorů. Následovat budou příspěvky učitelů nebo ředitelů ze škol, které jsou do projektu zařazeny.

V odpolední části konference vystoupí se svými příspěvky edukátoři působící ve spolupracujících muzeích. Konferenci poté oficiálně zakončí diskuze v rámci profesního společenství učitelů a edukátorů v kultuře. Přihlášení zájemci z řad publika se zúčastní komentované prohlídky aktuálních výstav NPMK „Nová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“.

Více informací naleznete na stránkách Pokusného ověřování.

Kontakty za organizační tým a koordinaci projektu:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, pankova@npmk.cz

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování, tel. 778 451 568, tomeskova@npmk.cz