Pražská muzejní noc 2019

V sobotu 8. června 2019 se opět otevíráme během Pražské muzejní noci. Vstup zdarma platí na celou akci a na veškerý doprovodný program. Přijďte se bavit a vzdělávat právě k nám, do jedinečných prostor Národního pedagogického muzea J. A. Komenského na Malé Straně.

Kromě stálých expozic uvidí návštěvníci unikátní výstavu Historické portréty Komenského a jeho současníků. Exkluzivním exponátem nové výstavy je liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. Kalich je u příležitosti této výstavy NPMK vůbec poprvé v historii zapůjčen mimo území Polska. 

Výtvarná dílna Jan Amos Kreativní nabídne možnost realizovat heslo ŠKOLA HROU. Kvíz Komenský známý i neznámý přiblíží život a dobu Učitele národů. Koncerty Orbis musicus aneb hudba doby Jana Amose představí hudbu 16. a 17. století.

Připraven bude také písařský koutek. Právě tam můžete vyzkoušet psaní husím brkem i násadkou a také psaní hlaholicí – písmem, které používali věrozvěsti Cyril a Metoděj.

Výtvarné dílny budou pro návštěvníky Pražské muzejní noci otevřeny od 19:00 do 22:30. Koncerty během akce vyslechnete dokonce několikrát: v 19:30, ve 20:30 a ve 21:30. 

Podrobnosti naleznete zde: https://www.prazskamuzejninoc.cz/2019/clanek.php?id=2&objekt=42