Mezinárodní den muzeí v NPMK

NPMK se připojuje k Mezinárodnímu dni muzeí, který slavíme 18. května. Ten letos připadá na sobotu, kdy bude vstup do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského zdarma.

Přijďte se podívat na novou a zcela unikátní výstavu Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků a zejména na exkluzivní exponát výstavy – liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy v NPMK je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska. Jde o unikátní předmět nevyčíslitelné ceny a především historické i duchovní hodnoty ze zlaceného stříbra bohatě zdobený emaily. Tento kalich používal sám J. A. Komenský.

Výstava vznikla spoluprací NPMK, Oblastního muzea v Lešně a Polského institutu v Praze. Zápůjčkami se na výstavě podílí Poštovní muzeum, Národní muzeum a soukromé osoby

Vystaveny budou také drobné předměty spjaté s památkou Učitele národů: pamětní medaile a odznaky, bankovky, poštovní známky nebo školní rozvrhy hodin.

K raritám výstavy patří kolek Matice vyššího vzdělání v Iowě, jehož koupí se přispívalo do fondu na podporu českých studentů v USA a na výuku českého jazyka za oceánem.

K vidění budou drobné předměty. Ty pocházejí ze soukromých sbírek věnované J. V. Figulem ze 7. generace potomků J. A. Komenského, a to rodině opatrovatelů jeho dcery Gerty Kallikové během jejího pobytu v Československu.