Křest knihy Na cestě ke kvalitní škole

V pátek 14. června v 16:14 jsme opět křtili. Kniha Na cestě ke kvalitní škole (tzv. kniha s červenou střechou) byla náležitě oslavena u nás v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského, na tom nejpříhodnějším místě.

Kniha vznikla výběrem textů, které byly publikovány v bulletinu Na cestě ke kvalitě. Ten vycházel od podzimu 2009 do jara 2012 jako informační podpora tehdy probíhajícího projektu Cesta ke kvalitě. Tento projekt byl zaměřen na komplexní podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Bulletin byl tehdy v tištěné podobě distribuován do všech škol v České republice a je stále dostupný na webových stránkách www.nuv.cz/ae.

Křtu se zúčastnili Jana Hrubá a Martin Chvál, editoři knihy, a také Václav Trojan, kmotr knihy. Poděkování patří také všem hostům, kteří si během parného odpoledne udělali čas a přišli s autory a editory sdílet radost ze společného díla.

Přejeme knize mnoho spokojených čtenářů.