Vliv politických idejí na školství a kulturu v 60. letech 20. století a v období následné normalizace

Výstava ilustruje atmosféru období let 1968 až 1969 a následné normalizace prostřednictvím dobových periodik, např. prostřednictvím ukázek z profesního časopisu Učitelské noviny či časopisu vydávaného vysokoškoláky pod názvem Student, který byl zrušen v období normalizace. Ukázka z odborného časopisu Jednotná škola zachycuje atmosféru normalizačního období. Dobová cenzura je zachycena na příkladu časopisu pro děti Mateřídouška. Vše doplňují ukázky z populárně-naučných i odborných knih pro děti a dospělé, které se nacházejí ve fondu knihovny.

Výstavu je možné si prohlédnout v 2. patře Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1.