Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a ve zdraví prožitý rok 2022

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a ve zdraví prožitý rok 2022.

Vaše Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.