PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO UDĚLILA TITUL ČTENÁŘ ROKU 2020 – UČITEL

Dne 10. března 2020 proběhlo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského vyhlášení výsledků kampaně Čtenář roku 2020 – UČITEL, kterým se Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připojuje k celostátní knihovnické kampani, jejímž vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a která vyvrcholí při předávání cen Magnesia Litera v dubnu letošního roku. V letošním roce jsou v rámci této kampaně oceňováni nejlepší učitelé, kteří s knihovnami intenzivně spolupracují.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v rámci této kampaně ocenila svého čtenáře PhDr. Mgr. Jakuba Hajíčka, Ph.D., který vyučuje na Obchodní akademii Hovorčovice a na Arcibiskupském gymnáziu společenské vědy a dějepis. Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského pravidelně navštěvuje od roku 2007 nejdříve jako student a následně jako absolvent učitelství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současné době v rámci své pedagogické činnosti pravidelně dochází se svými studenty na exkurze do Pedagogické knihovny J. A. Komenského a doporučuje jim stát se uživateli knihovny. Jeho životním mottem je „společnou cestou za poznáním“.