Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce

Ve čtvrtek 15. října připravila Pedagogická knihovna J. A. Komenského seminář pro učitele a knihovníky „Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce.“ Seminář má formu prezenční přednášky v rozmezí 5 vyučovacích hodin od 8:30 do 13:55 hodin. Garantem programu je doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Cena programu je 450,- Kč. Z důvodů hygienických nařízení je kapacita semináře 10 míst. Rezervace nutné u  Bc. Edity Vaníčkové Makosové, email vanickova@npmk.cz.

Témata semináře:

  1. Václav František Suk a Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
  2. Dětská literatura ve výuce ve světle koncepčních dokumentů
  3. Současná dětská literatura a způsob didaktických intervencí v textech literatury pro děti a mládež
  4. Ilustrace dětské literatury
  5. Ocenění v oblasti dětské literatury v České republice

Místo konání: přednáškový sál Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

Ke stažení: